WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy) 

Adresat

ABC Uroda.com

41-219 Sosnowiec

ul. Rydza Śmigłego pkt. 52

email: info@abc-uroda.com

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa

Miejscowość, data ........................................................

Imię i nazwisko konsumenta ...............................................

Adres dostawy ............................................................

Adres email: ............................................................. 

Oświadczam, że zgodnie z art. 2 ust. 1 Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. nr 22, poz. 271 ze zm.).

odstępuję od umowy sprzedaży następujących produktów:

1. ....................................................

2. ....................................................

3. ....................................................

4. ....................................................

5. ....................................................

Proszę o zwrot kwoty .........zł (słownie ....................................................... zł) przekazem pocztowym na adres.......................................................................................................................................

lub na konto nr ..................................................................................

Data zawarcia umowy: .................

Data odbioru: ........................

Numer zamówienia, którego odstąpienie dotyczy:...................

Podpis konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej): ........................................

Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Akceptuj Więcej informacji Odrzuć